ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОНКУРИСАЊА

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОНКУРИСАЊА

Поштовани корисници, молимо Вас да поштујете заштитне мере приликом конкурисања. * Наша препорука је да сву потребну документацију за Конкурс шаљете поштом на адресу Дом ученика средњих школа Прокупље, Вука Караџића 10, 18400 Прокупље.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

Ученици прве године, који конкуришу за пријем у установе ученичког стандарда у школској 2020/21. години, у обавези су да приложе оверену потврду о упису у средњу школу, без обзира да ли је упис извршен електронски или предајом докумената у школи. Уколико је школа коју ученик похађа издала електронско сведочанство, потребно је да овери одштампану верзију, да би сведочанство било прихваћено као валидан документ на упису. Домови ученика немају обезбеђен приступ електронским

Read More

КОНКУРС

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА УПИС.pdf

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ЋЕ БОРАВИТИ У ДОМУ ОД 02/06/2020.ГОД. ДО 15/06/2020.ГОД.

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ЋЕ БОРАВИТИ У ДОМУ ОД 02/06/2020.ГОД. ДО 15/06/2020.ГОД.

– ИЗМЕНЕ АКТУЕЛНОГ КУЋНОГ РЕДА –      ОД 02.06.2020. ДО 15.06.2020.ГОД. У ДОМУ ЋЕ БОРАВИТИ ОКО 15 УЧЕНИКА. (Који су се пријавили приликом анкетирања). УЧЕНИЦИ СЕ МОГУ УСЕЛИТИ У ДОМ ОД 01.06. 2020.Године. ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА УЧЕНИК СА СОБОМ ДОНЕСЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 3 ДАНА (даје на увид дежурном васпитачу). НА ПРИЈЕМУ У ДОМ СВАКОМ УЧЕНИКУ ЋЕ СЕ МЕРИТИ ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА(и најмање још 2 пута током дана). УЧЕНИЦИ

Read More