2017. Година

07/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- НАБАВКА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ КУХИЊЕ -

04/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПО ПАРТИЈАМА
- НАМИРНИЦЕ -

Позив на подношење понуда (.pdf)

Конкурсна документација (.pdf)

Одлука о додели уговора за партију бр.1 Брашно (.pdf)

Одлука о обустави поступка за партију бр.2 Хлеб (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.3 Адитиви и надеви за пекарске производе (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.4 Риба смрзнута и конзервирана (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.5 Свеже месо пилеће (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.6 Свеже месо јунеће и свињско (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.7 Месне прерађевине (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.8 Млеко и млечни производи (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.9 Свеже воће (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.10 Свеже поврће (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.11 Смрзнуто поврће (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.12 Остала прехрамбена роба (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.13 Конзервирано поврће (.pdf)
Одлука о додели уговора за партију бр.14 Јаја (.pdf)
Обавештење о обустави поступка за партију бр.2 Хлеб (.pdf)
Обавештење o закљученом уговору за партију бр.1 Брашно (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3 Адитиви и надиви за пекарске производе (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.4. Риба смрзнута и конзервирана (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.5. Свеже месо пилеће(.pdf)
Обавештење o закљученом уговору за партију бр.6 Свеже месо јунеће и свинско (.pdf)
Обавештење o закљученом уговору за партију бр.7 Месне прерађевинe (.pdf)
Обавештење o закљученом уговору за партију бр.8 - Млеко и млечни производи (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.9. Свеже воће (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.10. Свеже поврће (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.11. Смрзнуто поврће (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.12. Остала прехрамбена роба (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.13. Конзервирано поврће (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију бр.14. Јаја (.pdf)