2020. Година

05/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО РЕД.БР 1.1.1 -

06/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 - КД КРЕЧЕЊЕ СТАРОГ СМЕШТАЈНОГ ДЕЛА- ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА СА ФОРМИРАЊЕМ СТЕПЕНИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ РЕД.БР 1.3.1 -