2020. Година

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 - КД КРЕЧЕЊЕ СТАРОГ СМЕШТАЈНОГ ДЕЛА- ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА СА ФОРМИРАЊЕМ СТЕПЕНИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, РЕД.БР. 1.3.1

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- НАМИРНИЦА, РЕД.БР. 1.1.2