Контакт

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Вука Караџића 10, 18400 Прокупље
ПИБ: 100414495
Регистарски број дома: 6174601476
Матични број: 07204370
Жиро рачун:
840-148661-54
840-148667-36
Телефон: 027/815-00-22
Факс: 027/334-066
Еmail: topdom@beotel.rs

Директор:
Јелена Вуковић
Телефон: 027/330-154
Мобилни: 066/8787879

Секретар:
Маја Милошевић
Телефон: 027/334-066
Мобилни: 064/32-54-861

ВАСПИТНА СЛУЖБА:
Телефон: 027/815-00-20
Васпитачи:
1. Драгана Стебих Велић
2. Весна Аџемовић Јевтић
3. Драгана Прибановић Арсић
4. Милан Лазовић
5. Ивана Милошевић
6. Миладин Радоичић

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА – Телефон : 027/815-00-17
СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ – Ђорђевић Лидија – Телефон : 027/815-00-20
САРАДНИК ЗА УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД – Мирољуб Миладиновић – Телефон : 027/815-00-20
СЛУЖБА ИСХРАНЕ – Шеф службе- куварица Милена Богдановић – Телефон : 027/815-00-21