О Нама

Дом ученика средњих школа Прокупље 

Дом ученика средњих школа Прокупље је установа ученичког стандарда, по свом карактеру васпитно-образовна, која ученицима средњих школа као и студентима Високе пољопривредно- прехрамбене школе у Прокупљу чије је пребивалиште ван Општине Прокупље обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, забавни и спортски живот као и друге заједничке потребе ученика који похађају школу ван места сталног боравка.

 

Као једина установа оваквог типа у Топличком региону Дом представља репрезентативно место које кроз програмске циљеве и задатке обезбеђује васпитни рад, повољне услове за здрав и хигијенски живот ученика, правилну и разноврснуисхрану и безбедност ученика и објекта. Дом је једна велика породица,  са станаримаиз целе југоисточне Србије. Особље и васпитачи Дома воде бригу о 140 ученика и труде се да стално унапређују услове становања како би они били на завидном нивоу.

 

Резултат ангажованости и заинтересованости самих ученика јесу њихов успех  у школи (на полугодишту школске 2012/13 било је 70% одличних ђака), као и бројне награде које су наши ученици освајали. За време празника и распуста, као и током викенда, Дом своје капацитете нуди за смештај организованим групама које гостују у граду.

Историјат Дома

Објекат Дома ученика средњих школа Прокупље саграђен је пре више од 50 година и од тада је имао различите али врло блиске намене и делатности, сличне садашњој. Дом је почео са радом 1945. године као нижа школа. Наредне године прераста у Дом деце палих бораца узраста од 18 до 25 година. Од 1960. године установа постаје Интернат за ученике пољопривредне школе у чијем је саставу био. Интернат је имао само два васпитача који су обављали све послове у дому, а један од њих, Дабић Драгољуб, постављен је за управника.

Са увођењем усмереног образовања дом 1977. године постаје самостална радна јединица и  мења назив у Интернат Вељко Влаховић. Данашњи назив Дом ученика средњих школа добија 1987. године са укидањем усмереног образовања. Дом је 2009. године прославио 50 година постојања.

Дом данас

Последњих неколико година Дом је у потпуности реновиран. Изграђена су два нова спрата, промењен је комплетан инвентар, адаптирана је ТВ сала, опремљена теретана, формиран  рачунарски клуб од десет компјутера са интернет конекцијом, библиотека која поседује све лектире потребне ученицима, као и ширу литературу и одговарајуће енциклопедије и речнике, које ученици могу користити у припреми за наставу. Данас је то модерна васпитно-образовна установа у којој се обезбеђују смештај, исхрана, услови за учење, васпитни рад, културни, забавни и спортски живот, као и друге заједничке потребе ученика  који  похађају  школу  ван  места сталног боравка (Лесковац, Грделица, Владичин Хан, околина Прокупља). Завршена је изградња новог ђачког ресторана са модерном кухињом која испуњава HCCP и SRPS ISO 9001:2008 стандарде.