sort proizvodi

Поетска секција

Квалитетно васпитање, између осталог, подразумева и формирање културних вредности. Имајући ту чињеницу у виду, у Дому сваке године успешно ради драмска и поетска секција.

Драма у нашем васпитном процесу провоцира радозналост ученика и омогућава њихово укључивање у одговарајући друштвени контекст.Рад у драмској секцији буди машту, креативне способности и концентрацију. Прилагођавањем текста интересовањима ученика, омогућено им је да преузимањем улога развијају критичко мишљење, као један од постулата демографског друштва, вештину дијалога и комуникацијских способности.

У раду се креира безбедно окружење тј. простор једнакости и узајамног поштовања, што допушта ученицима слободу у стваралачком изражавању при избору и креирању кореографије, костима и сценских реквизита.

Рецитовање је умеће говорења у коме речи облаче најсвечаније рухо.Рад у оквиру ове слободне активности у великој мери подразумева продирање у тајне уметности и лепе речи и обезбеђује креативно испољавање и развијање младих-њихове маште, мисли и осећања, воље и карактера. Сати рецитовања су праве светковине речи, па тако и шанса за стваралаштво ученика.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %