sort proizvodi

Преглед прописа у области ученичког и студенстког стандарда

ЗАКОНИ

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС„ број 18/2010 и 55/2013)

КОЛЕКТИВНИ  УГОВОРИ

Посебан Колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика  („Службени гласник РС„ број 21/2015)

СТРАТЕГИЈА

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС„ број 107/2012)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Мрежа установа:

1. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС„ број 25/1993, 80/1993, 21/1994, , 4/1995, 31/2000 и 106/2005

2. Одлука о мрежи установа студентског стандарда  (`Службени гласник РС„број 7/1993, 19/1993, 6/1999, 50/2002, 97/2005 и 90/2011)

Смештај и исхрана

1. Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС„ број 36/2010 и 55/2012)

Кредити и стипендије

1. Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС„ број 46/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/2013)

2. Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте  („Службени гласник РС„ број 75/2013)

Одмор и  опоравак

1. Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС„ број 63/2011)

Евиденција

1. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС„ број 29/2011 , (измена 27.09.2013. ) 90/2013)

Простор и опрема

1. Правилник о ближим условима за оснивање и почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС„ број 90/2011)

Стандарди исхране

1. Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС„ број 67/2011)

Категоризација објеката

1. Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС„ број 1/2012)

Додела дотација  студентским  удружењима

1. Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС„број 18/2012)

Цена услуга

1. Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС„ број 7/1995)

НАПОМЕНА: не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор

Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС„ број 34/2012)

Правилник  о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС„ број 70/2011)-само за просветног саветника

Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС„ број 90/2013)

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %