03/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО, РЕД.БР. 1.1.4.

06/2018

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

- НАМИРНИЦА, РЕД.БР. 1.1.6.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за парт. 1. Брашно
Одлука о додели уговора за парт. 2. Хлеб
Одлука о додели уговора за парт. 3.Адитиви и надеви за пекарске производе
Одлука о додели уговора за парт. 4. Риба смрзнута и конзервирана
Одлука о додели уговора за парт. 5. Свеже месо пилеће
Одлука о додели уговора за парт. 6. Свезе месо јунеће и свињско
Одлука о додели уговора за парт. 7. Месне прерађевине
Одлука о додели уговора за парт. 8. Млеко и млечни производи
Одлука о додели уговора за парт. 9. Свеже воће
Одлука о додели уговора за парт. 10. Свеже поврће
Одлука о додели уговора за парт. 11. Смрзнуто поврће
Одлука о додели уговора за парт. 12. Остала прехрамбена роба
Одлука о додели уговора за парт. 13. Конзервирано поврће
Одлука о додели уговора за парт. 14. Јаја
Обавештење о закљученом уговору партија бр 1.- Брашно
Обавештење о закљученом уговору партија бр 2. - Хлеб
Обавештење о закљученом уговору партија бр 3. - Адитиви и надеви за пекарске производе
Обавештење о закљученом уговору партија бр 4.- Риба смрзнута и конзрвирана
Обавештење о закљученом уговору партија бр 5.- Свеже месо пилеће
Обавештење о закљученом уговору партија бр 6. - Свеже месо јунеће и свињско
Обавештење о закљученом уговору партија бр 7. - Месне прерађевине
Обавештење о закљученом уговору партија бр 8. - Млеко и млечни производи
Обавештење о закљученом уговору партија бр 9. - Свеже воће
Обавештење о закљученом уговору партија бр 10. - Свеже поврће
Обавештење о закљученом уговору партија бр .11- Смрзнуто поврће
Обавештење о закљученом уговору партија бр 12. - Остала прехрамбена роба
Обавештење о закљученом уговору партија бр 13. - Конзервирано поврће
Обавештење о закљученом уговору партија бр 14. - Јаја

9/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ДРЕНАЖЕ И САНАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА И СПОЉНЕ ФАСАДЕ, РЕД.БР. 1.3.6.

10/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- КРЕЧЕЊЕ СМЕСТАЈНОГ ДЕЛА - СТАРИ ДЕО И ЗАМЕНА ПОДОВА, РЕД.БР. 1.3.4.