ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

- КРЕЧЕЊЕ НОВОГ СМЕШТАЈНОГ ДЕЛА, РЕСТОРАНА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ И ЗАСТАКЉИВАЊА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА, РЕД.БР 1.3.3 -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

- НАМИРНИЦА, РЕД.БР. 1.1.1.

05/07/2019 Позив за подношење понуда - Јавна набавка намирница
05/07/2019 Конкурсна документација - Намирнице
26/07/2019 Питање и одговор 1
26/07/2019 Питање и одговор 2
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Свеже воће
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Свеже поврће
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Свеже месо пилеће
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Свеже месо јунеће и свињско
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Смрзнуто поврће
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Риба смрзнута и конзервирана
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Остала прехрамбена роба
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Млеко и млечни производи
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Месне препађевине
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Конзервирано поврће
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Јаја
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Хлеб
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Адитиви и надеви за пекарске производе
16/08/2019 Одлука о додели уговора - Брашно
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Брашно
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Хлеб
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Адитиви и надеви за пекарске производе
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Риба смрзнута и конзрвирана
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору- Свеже месо пилеће
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Свеже месо јунеће и свињско
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Месне прерађевине
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Млеко и млечни производи
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Свеже воће
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Свеже поврће
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Смрзнуто поврће
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Остала прехрамбена роба
09/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Конзервирано поврће
10/09/2019 Обавештење о закљученом уговору - Jaja

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ  И ИНВЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ, РЕД.БР.1.1.3