ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 - КД КРЕЧЕЊЕ СТАРОГ СМЕШТАЈНОГ ДЕЛА- ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА СА ФОРМИРАЊЕМ СТЕПЕНИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, РЕД.БР. 1.3.1

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- НАМИРНИЦА, РЕД.БР. 1.1.2

30/06/2020 Позив за подношење понуда
30/06/2020 Конкурсна документација
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Смрзнуто поврће
18/08/2020 Одлука о додели уговора - Брашно
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Јаја
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Месне прерађевине
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Остала прехрамбена роба
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Свеже месо пилеће
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Свињско и јунеће месо
18/08/2020 Одлука о обустави поступка за партију бр.2- Хлеб
18/08/2020 Одлука о додели уговор- Риба смрзнута и конзервирана
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Адитиви и надеви за пекарске производе
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Конзервирано поврће
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Млеко и млечни производи
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Свеже воће
18/08/2020 Одлука о додели уговора- Свеже поврће
01/09/2020 Обавештење о обустави отвореног поступка за партију бр.2 - Хлеб
01/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - партија бр.3 - Адитиви и надеви за пекарске производе
01/09/2020 Обавештење у закљученом уговору - партија бр.4 - Риба смрзнута и конзрвирана
01/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - партија бр.9- Свеже воће
01/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - партија бр.10- Свеже поврће
03/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - партија бр.12 - Остала прехрамбена роба
03/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - партија бр.12 - Конзервирано поврће
03/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - парија бр.14 - Јаја
07/09/2020 Обавештење о закљученом уговору- Партија бр.1- Брашно
07/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - Партија бр.5 - Свеже месо пилеће
07/09/2020 Обавештењео закљученом уговору- Партија бр.7- Месне прерађевине
07/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - Партија бр.8 - Млеко и млечни производи
07/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - Партија бр.11- Смрзнуто поврће
08/09/2020 Обавештење о закљученом уговору - Партија бр.6 - Свеже месо јунеће и свињско