Годишњи план рада 2020/21.

30/09/2020 Годишњи план рада 2020-21

На седници Управног одбора одржане 29/09/2020.год. једногласно је усвојен план и програм рада за 2019/2020.год.