ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Вука Караџића 10, 18400 Прокупље
ПИБ: 100414495
Регистарски број дома: 6174601476
Матични број: 07204370
Жиро рачун:
840-148661-54
840-148667-36
Телефон: 027/815-00-22
Факс: 027/334-066
Еmail: office@domucenikapk.edu.rs

ДИРЕКТОР:
Јелена Вуковић
Телефон: 027/330-154
Email: direktor@domucenikapk.edu.rs

СЕКРЕТАР:
Маја Милошевић

Телефон: 027/334-066
Мобилни: 064/32-54-861
Email: maja.milosevic@domucenikapk.edu.rs

ВАСПИТНА СЛУЖБА:
Телефон: 027/815-00-20
Васпитачи:
1. Драгана Стебих Велић
Email: dragana.stebih@domucenikapk.edu.rs
2. Весна Аџемовић Јевтић
Email: vesna.jevtic@domucenikapk.edu.rs
3. Драгана Прибановић Арсић
Email: dragana.arsic@domucenikapk.edu.rs
4. Милан Лазовић
Email: milan.lazovic@domucenikapk.edu.rs
5. Ивана Милошевић
Email: ivana.milosevic@domucenikapk.edu.rs
6. Бојан Проловић
Email: bojan.prolovic@domucenikapk.edu.rs

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА – Телефон : 027/815-00-17
Email: finansije@domucenikapk.edu.rs
СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ – Ђорђевић Лидија – Телефон : 027/815-00-20
Email: lidija.djordjevic@domucenikapk.edu.rs
САРАДНИК ЗА УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД – Мирољуб Миладиновић
Email: miroljub.miladinovic@domucenikapk.edu.rs
СЛУЖБА ИСХРАНЕ – Шеф службе- куварица Милена Богдановић
Email: milena.bogdanovic@domucenikapk.edu.rs