Дом ученика средњих школа Прокупље 

Дом ученика средњих школа Прокупље је установа ученичког стандарда, по свом карактеру васпитно-образовна, која ученицима средњих школа као и студентима Високе пољопривредно- прехрамбене школе у Прокупљу чије је пребивалиште ван Општине Прокупље обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, забавни и спортски живот као и друге заједничке потребе ученика који похађају школу ван места сталног боравка.

Као једина установа оваквог типа у Топличком региону Дом представља репрезентативно место које кроз програмске циљеве и задатке обезбеђује васпитни рад, повољне услове за здрав и хигијенски живот ученика, правилну и разноврснуисхрану и безбедност ученика и објекта. Дом је једна велика породица,  са станаримаиз целе југоисточне Србије. Особље и васпитачи Дома воде бригу о 140 ученика и труде се да стално унапређују услове становања како би они били на завидном нивоу.

Резултат ангажованости и заинтересованости самих ученика јесу њихов успех  у школи (на полугодишту школске 2012/13 било је 70% одличних ђака), као и бројне награде које су наши ученици освајали. За време празника и распуста, као и током викенда, Дом своје капацитете нуди за смештај организованим групама које гостују у граду.

Историјат Дома

Објекат Дома ученика средњих школа Прокупље саграђен је пре више од 50 година и од тада је имао различите али врло блиске намене и делатности, сличне садашњој. Дом је почео са радом 1945. године као нижа школа. Наредне године прераста у Дом деце палих бораца узраста од 18 до 25 година. Од 1960. године установа постаје Интернат за ученике пољопривредне школе у чијем је саставу био. Интернат је имао само два васпитача који су обављали све послове у дому, а један од њих, Дабић Драгољуб, постављен је за управника.

Са увођењем усмереног образовања дом 1977. године постаје самостална радна јединица и  мења назив у Интернат Вељко Влаховић. Данашњи назив Дом ученика средњих школа добија 1987. године са укидањем усмереног образовања. Дом је 2009. године прославио 50 година постојања.