СЕКЦИЈА ЗА КРЕАТИВАН РАД

Већ  дуги  низ  година  у  нашој  установи  ради  секција  коју  смо  назвали  Секција за креативан  рад  за  коју  је  задужена  васпитач   Драгана  Велић  Стебих.  Ова  секција домцима  даје  прилику,  као  што  и  сам  назив  говори,  да  буду  креативни  и  да  своју машту  и  инспирацију  искористе  у  изради  различитих  предмета,  да  се  уметнички изразе  кроз  многобројне  технике   ликовног  стваралаштва,  кроз  фотографију  или  било  који  други  вид   уметничког  делања,  при   чему   имају сву  слободу  изражавања  и доношења  нових  идеја  и  предлога.  У  оквиру  секције  ученици  имају  прилику  да  савладају  нове  и   унапреде већ  постојеће  вештине   у  чему  им  васпитач  сусретљиво  и спремно  помаже.

Свако  наше  дружење  кроз  интерактивно  и  искуствено  учење  развија  не  само  сарадњу и  вештине  тимског  рада,  већ  омогућава  и  потпуну  партиципацију  ученика.  Они   се током  активности  сусрећу  са  различитим  задацима  који  им  омогућавају  да  се  окушају  и  остваре  у  различитим  сферама  као  што  су  примењена  и  ликовна  уметност,  макетарство,  израда мозаика,  костимографија,  технике рукотворина  и  др.  и  тада постају  истраживачи,  креатори,  дизајнери.  Поред  мануелних  вештина  паралелно развијају и емпатију, способност позитивног и конструтивног сагледавања, анализирања  и  критиковања.

Радови  наше  секције  представљени  су  на  изложбама  у  нашем  Дому  и  локалном  Дому културе,  а  њима  и  естетски  улепшавамо  нашу  установу. Такође,  сарађујемо са драмском  секцијом  којој  помажемо  у  изради  костима  и  сценографијe. Скорон  сваки домски  постер  је  наших  руку  дело. Посебно  смо  успешни   на  Регионалним  домијадама на  којима  увек  освојимо прегршт  значајних   награда.  Уосталом  слике  говоре  више од речи.  Уживајте  у  нашој  видео  презентацији.

ПЛЕСНА СЕКЦИЈА