sort proizvodi

СЕКЦИЈЕ У ДОМУ

Слободно време ученика базирано је на потпуно организованом коришћењу слободног времена чему је претходило упућивање ученика од стране васпитача у начине успостављања правилног односа између слободног времена коришћеног за креативни рад, развоја личности кроз разоноду и одбацивања устаљене навике да се слободно време везује за спавање, ,,глуварење'' и изласке по кафићима. Углавном неорганизовано слободно време код већине ученика главни је узрок поманкању афинитета за неке домске активности на почетку школске године, што се успешно превазилази  пажљивим одабиром разних активности и анимирањем ученика да се у складу са својим афинитетима укључе у рад многобројних домских секција.


СПОРТСКА СЕКЦИЈА

 

Редовна физичка активност је важан део здравог стила живота младих. Бављење спортом утиче на правилно формирање и сазревање личности,подстиче одговорно социјално понашање, бољи школски успех, усвајање моралних вредности и навика здравог живљења.

Кроз спорт млади развијају самосталност, лакше склапају пријатељства и побољшавају способност концентрације. Учествовање у спорту, а посебно у тимским спортовима, учи их тимском раду, лидерству, самодисциплини, одговорности, толеранцији; спорт утиче на развој вештине савладавања различитих препрека, учи их истрајности, поштовању ауторитета, развија радне навике, јача  њихов карактер, самопоштовање и самопоуздање.

Захваљујући домском комплексу спортских терена, спортске активности се организују и реализују на истим. Међу корисницима влада велико интересовање за бављење спортом (кошарка, одбојка, мали фудбал, стони тенис, шах, стрељаштво).


ПЛЕСНА СЕКЦИЈА

Једна од најранијих цивилизацијских тековина свакако су игра и плес. Жеља за ритмичким покретом и плесним изражајем урођена је сваком људском бићу. Плес омогућава човеку опуштање и рушење баријера које га коче у комуникацији свакодневног живота. Покрет је неисцрпно средство човековог физичког изражавања, који својом формом и композицијом омогућава бесконачан број различитих плесних изражаја.У плесу учествује цело тело. Он развија снагу, координацију, брзину и гипкост. Доприноси здрављу, самопоуздању, мотивацији, ослобађа од негативне  енергије, стреса и пуни позитивним вибрацијама.

И није ни чудо, што игра уз музику широм планете представља један од омиљених  видова рекреације.

Код младих данас  има и корективну функцију јер утиче на лепо држање, правилан ход и исправљање деформитета.Плес пружа и телу и души врсту ужитка комбинујући активан тренинг и фитнес покрете са дозом елеганције и забаве, а цео перформанс зачињен је и добром музиком.

 


СЕКЦИЈА ЗА КРЕАТИВАН  РАД

Ова  секција домцима  даје прилику, као што и сам  назив  говори,  да  буду  креативни  и  да своју машту и инспирацију искористе у изради различитих предмета, да се  уметнички изразе кроз многобројне технике ликовног стваралаштва, кроз  фотографију  или  било  који  други  вид   уметничког  делања,  при   чему   имају сву  слободу  изражавања  и доношења  нових  идеја  и  предлога.  У  оквиру  секције  ученици  имају  прилику  да  савладају  нове  и   унапреде већ  постојеће  вештине  у чему  им  васпитач  сусретљиво  и спремно  помаже.

Свако   дружење  кроз  интерактивно  и  искуствено  учење  развија  не  само  сарадњу и  вештине  тимског  рада,  већ  омогућава  и  потпуну  партиципацију  ученика.  Они   се током  активности  сусрећу  са  различитим  задацима  који  им  омогућавају  да  се  окушају  и  остваре  у  различитим  сферама  као  што  су  примењена  и  ликовна  уметност,  макетарство,  израда мозаика,  костимографија,  технике рукотворина  и  др.  и  тада постају  истраживачи,  креатори,  дизајнери.  Поред  мануелних  вештина  паралелно развијају и емпатију, способност позитивног и конструтивног сагледавања, анализирања  и  критиковања.


ДРАМСКА И  ПОЕТСКА СЕКЦИЈА

Квалитетно васпитање, између осталог, подразумева и формирање културних вредности. Имајући ту чињеницу у виду, у Дому сваке године успешно ради драмска и поетска секција.

Драма у нашем васпитном процесу провоцира радозналост ученика и омогућава њихово укључивање у одговарајући друштвени контекст.Рад у драмској секцији буди машту, креативне способности и концентрацију. Прилагођавањем текста интересовањима ученика, омогућено им је да преузимањем улога развијају критичко мишљење, као један од постулата демографског друштва, вештину дијалога и комуникацијских способности.

У раду се креира безбедно окружење тј. простор једнакости и узајамног поштовања, што допушта ученицима слободу у стваралачком изражавању при избору и креирању кореографије, костима и сценских реквизита.

Рецитовање је умеће говорења у коме речи облаче најсвечаније рухо.Рад у оквиру ове слободне активности у великој мери подразумева продирање у тајне уметности и лепе речи и обезбеђује креативно испољавање и развијање младих-њихове маште, мисли и осећања, воље и карактера. Сати рецитовања су праве светковине речи, па тако и шанса за стваралаштво ученика.


МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

Уметност је у суштини облик људске праксе која има за циљ стимулисање људских чула, људског ума и духа. Као једна од седам врста уметности наводи се музичка уметност која је по својим карактеристикама другачија од свих осталих људских делатности. За музику се обично везују пријатна осећања као што су свиђање, задовољство, срећа, љубав и осећање лепог. Она има утицај на изражавање емоција, на понашање, и мишљење човека, а нарочит утицај има на процес учења и развој мозга.


ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА

Фолклор, као уметност која је од давнина преношена “са колена на колено”, сликовито представља духовну и културну прошлост српског народа.

Фолклор је уопштено име за уметност која, у устаљеним традиционалним облицима, живи у народу и, као посебна форма се преноси са генерације на генерацију, са старијих на млађе. Кроз фолклор се може реконструисати духовна и културна прошлост једног народа.

Током векова, српски фолклор је еволуирао што је утицало и на преношење оригиналности народних творевина. Ово се у музици лако уочава на песмама са истим текстом које се у удаљеним крајевима певају на различите начине.

Исто се дешава и са народним играма – народна кола данас и она од пре педесет година, иако са истим именима и називима, показују приметне разлике. Народни дух, најснажнији покретач свих идеја у уметности, никада не мирује. Народ обавезно и увек ствара своју уметност, са својом етиком и посебном карактеристиком.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %