sort proizvodi

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ШКОЛАМA

,,КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ СА ШКОЛОМ“ 

Циљ:Дом и школе заједно(међусобно се допуњујући), паралелно, равноправно, одговорно васпитавају и образују заједничке ученике.

Садржај,мере и активности

Очекивани исходи

Носиоци и учесници сарадње

Време реализације

Блиска,двосмерна сарадња са свим средњим школама које ученици похађају, ради планирања начина рада и пружања правилне и правовремене васпитне  подршке- свим ученицима који бораве у установи у складу са тренутно важећим  препорукама МПНТР.

*Договорићемо начин рада и динамику сарадње које одговарају обема установама;

*И школа и дом сарађиваће увек у циљу добробити ученика;

*Смањиће се  разни ризици, па и  ризик од појаве болести.

директорица,

координатор васпитне службе

IX

и на даље

док постоји потреба за оваквим обликом сарадње

Стална комуникација,    информисање и пружање помоћи освим  другим потребама, жељама и интересовањима  наших ученика.

*Информације ће бити  комплетне  јер се међусобно допуњују;

*Боље ће се упознати ученик;

*Боље ће се планирати и организовати рад превентивни и корективни васпитни рад..

дир.-дир,

пп служба школе-педагошкиња Дома,

групни васпитач- одељенски старешина и предметни проф.

током целе године

 

интензивно на класифика-ционим периодима

Међусобна сарадња, помоћ и подршка Дома и школе у реализацији школских обавеза ученика.

*Ученик ће постићи боље школске резултате;

*Ученик ће редовније похађати наставу и биће смањени ризици од напуштања школе и прекида образовања.

групни васпитач- одељенски старешина и предметни проф.

током целе године

 

интензивно на класифика-ционим периодима

Заједничке активности Дома и школе (такмичења, културно-заб.манифестације, прославе,представљање дома  и домских активности школским колективима и целом граду, дружења).

 

*Биће омогућена промоција Дома и школе као установа и промоција ученика као појединца на најлепши могући начин.

директорица,

васпитна

служба

у  терминима одржавања пригодних активности

Сарадња установа на плану заштите и безбедности ученика.

*Међусобно ћемо се информисати о појавама дискриминације и  насиља;

*Међусобно ћемо усаглашавати планове појачаног васпитног рада са ученицима насилницима;

*Међусобно ћемо  усаглашавати планове  индивидуалне заштите ученика који су били жртве насиља;

*У области заштите ученика Дом и школа међусобно ће допуњивати стручна знања и компетенције.

МПНТР,

ШУ Ниш,

координа-тори Тимова за заштиту,

родитељи,

ученици,

групни васпитач,

одељенски

старешина

у кризним ситуацијама и док траје васпитни рад

Дом и школе као паралелне установе васпитања где свако промовише себе, али заједно промовишемо успех и безбедност ученика.

*Успешни ученици наставиће даље школовање;

*Ђак генерације  у школи је често  и супердомац што је најбоља потврда о сарадњи школе и дома.

колективи у целини,

ученици

током целе године

 

VI

Иновирање модела и садржаја сарадње са школама.

*Боља сарадња у корист обе установе и наших ученика.

колективи у целини

током целе године

Напомена: Сарадња са школама ће  бити стална, одговорна и безбедна.

 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %