sort proizvodi

Дом ученика средњих школа

Дом ученика средњих школа Прокупље је установа ученичког стандарда, по свом карактеру васпитно-образовна, која ученицима средњих школа као и студентима Високе пољопривредно- прехрамбене школе у Прокупљу чије је пребивалиште ван Општине Прокупље обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, забавни и спортски живот као и друге заједничке потребе ученика који похађају школу ван места сталног боравка.

Као једина установа оваквог типа у Топличком региону Дом представља репрезентативно место које кроз програмске циљеве и задатке обезбеђује васпитни рад, повољне услове за здрав и хигијенски живот ученика, правилну и разноврснуисхрану и безбедност ученика и објекта. Дом је једна велика породица,  са станаримаиз целе југоисточне Србије. Особље и васпитачи Дома воде бригу о 140 ученика и труде се да стално унапређују услове становања како би они били на завидном нивоу.

Резултат ангажованости и заинтересованости самих ученика јесу њихов успех  у школи (на полугодишту школске 2012/13 било је 70% одличних ђака), као и бројне награде које су наши ученици освајали. За време празника и распуста, као и током викенда, Дом своје капацитете нуди за смештај организованим групама које гостују у граду.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %